MKA (Magyar Környezetvédelmi Alap)

1987-ben, Szalay Sándor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, – a halálos ágyáról -telefonált neklem és megkért, hogy – mint az USA Környezetvédelmi Kézikönyvének szerkesztője – , vegyem át tőle a Duna védelmének irányitását, mert, mint ahogy azt már csak suttogva volt képes kimondani: ”egy nép végérvényesen csak azt veszitheti el, amit maga felad és mi a határfolyónkat nem adhatjuk fel!”

Most, 23 évvel később e szavak ugyanolyan igazak, mint akkor voltak, s én továbbra is mindent megteszek, hogy ez a szégyen ne váljon váglegessé, hogy a magyar kormány eleget tegyen Alkotmányunk követelésének és megvédje a magyar állam területi integritását, melynek része része határfolyónk: a Duna. Mivel én vagyok az “Environmental Engineers’ Handbook” szerkesztője, elég jó nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezem a környezetvédelem területén. Ez is oka volt, hogy kapcsolatot kerestek velem a magyarországi környezetvédők és ennek a munkának a megszervezésére létrehoztam a Magyar Környezetvédelmi Alapot (MKA-t), melynek angol neve  FOUNDATION  TO  PROTECT  THE  HUNGARIAN  ENVIRONMENT volt és vezetősége a következőkből állt:

President (Elnök): Béla G. Lipták, Vice Presidents (Alelnökök): Béla J. Bognár, Ignatius J. Kazella, Márton Sass, Board of Directors (Igazgató Testület): László Bakonyvári (California), Ildikó Berger (Washington), Béla J. Bognár (Ohio), Márta Sz. Cs. Boróczy (England), Charles Borossa (Canada), Béla Csordás (New York), N. Frank (Israel), Zsuzsanna Kesserû Haynal (Argentina), Ignatius J. Kazella (New Jersey), Nárcissza Layton (Connecticut), Márton Linka (Austria), István Mailáth (Brazil), József Marton (Magyarország), Béla Pontai (Germany), Cecilia Rékay (California), Éva Saáry (Switzerland), Jenô Sujánszky (France), Pál Vladár (Venezuela)

A környezetvédelmi munkámat a fenti 7)-es részben már ismertettem, így itt csak röviden térek ki néhány akciónkra. Aki részletesebben kiván tájékozódni az nézze meg a 7)-es fejezet anyagát. Illetve az alábbi honlapokat:

http://hungaria.org/hal/danube/

http://www.controlglobal.com/articles/2003/114.html

http://hungaria.org/hal/danube/index.php?halid=12&menuid=350

http://hungaria.org/hal/danube/index.php?halid=12&menuid=160

http://hungaria.org/hal/danube/index.php?halid=12&menuid=382

http://www.controlglobal.com/voices/liptak.html


Leave a Reply