Magyar Lobbi

MI IS A MAGYAR LOBBI?

A Magyar Lobby (Hungarian Lobby = HL) Széchenyi István elveit vallja:

• Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.

• Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.

• Tőlünk függ minden, csak akarnunk kell!

• Az ember annyit ér, amennyit másoknak használ.

• Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk!

• Nemzetünknek a multban egyik legnagyobb hibája volt, hogy vagy nem bízott önmagában, vagy elbízta magát. Mi hisszük, hogy higgadt fővel, törhetetlen hazaszeretettel és vasakarattal bizonyithatjuk Széchenyi igazát, tehát azt hogy “Magyarország nem volt, hanem lesz!”

A Magyar Lobbinak nincs vezetősége és nincs tagsága. Az HL az ez egy olyan akció közösség, melynek csak önkéntes résztvevői vannak. Az HL fóruma nem vita fórum, az HL körlevele nem ujság! Az HL kizárólag csak  akciók szervezésével foglalkozik. A lobbit 2003 márciusában e célból hoztam létre. Azóta 268 akciót hajtottunk végre több-kevesebb sikerrel. Akció leveleinket vagy azokból idézeteket bárki készithet, terjeszthet vagy kinyomtathat. A lobbiba mindenki csak ÖNMAGA iratkozhat fel (vagy le). A feliratkozás (vagy leiratkozás) az alábbi cimen történik.

Ha Ön fel kiván iratkozni, ahhoz elegendő ha küld egy ÜRES email levelet a következő címre:

 Hungarian-Lobby+subscribe@googlegroups.com

Munkamódszerünk lényege az hogy egyrészt a magyar és a világ vezetőihez, másrészt a világ-médián keresztül a közvéleményhez fordulunk (gyakran angol nyelvü) olyan akció leveleinkkel, melyek az összmagyar érdekeket szolgálják. Az angol nyelvű leveleinket a nem-angol nyelvterületen élők is elküldhetik, mert a már megcímzett és megfogalmazott forma levelek esetében csak az aláirásra és a feladásra van szükség. Akcióink sikere gyakran a levelek számán múlik: A Fehér Házban például minden olyan kérdést jelentenek az elnöknek mellyel kapcsolatban 1000-nél több levél érkezett az előző 24 órában.

Az HL résztvevőinek többsége fiatal és elfoglalt ember. Olyanok akik gyakran a magyar állam határain kívül élnek és csak arra van idejük, hogy a már megírt és megcímzett akció-leveleket aláírjak és feladják. Természetesen annak akinek több ideje vagy energiája van, illetve aki beszéli az akció levélben használt nyelvet, annak megköszönjük, ha nem a formalevelet adja fel, hanem egyéni hangvételű levelet ir.

Az akciókat magam választom ki és az akció leveleket általában magam fogalmazom meg, természetesen felhasználva a lobbi résztvevőinek tanácsait.

Az HL nem egy vitafórum és nem eszköze a hirszolgáltatásnak sem! Az HL résztvevői CSAK egy önkéntes akció-közösség résztvevői! Célunk összesen annyi, hogy közös fellépésünkkel, akció-leveleinkkel felhivjuk az illetékesek és a szélesebb közvélemény figyelmét népünk gondjaira. Úgy gondoljuk, hogy ha közös gondjainkra tudjuk irányítani a figyelmet, azzal a magyar kibontakozást is szolgáljuk. Az HL tehát nem más, mint egy “hangerősitő! Hangunk ereje Önön is múlik, mert minden egyes akció levél elküldése növeli a valószinűségét annak, hogy az illetékesek felfigyelnek kérésünkre. Ezért Ön azzal segithet a legtöbbet, ha az résztvesz munkánkban és tanácsolja rokonainak és ismerőseinek a lobbiba való belépést.

Az HL résztvevőinek nincs sok közös vonása, illetve csak annyi, hogy tettekkel kivánjuk szolgálni népünk érdekeit, semi több! Nem vagyunk jobb vagy baloldaliak, nincsenek párt, vallás, faj vagy osztály előitéleteink, egyszerüen csak magyarok vagyunk, olyan magyarok akik tudják, hogy az egységben erő van! Olyan magyarok akik értik és ismerik a világ működését és akik tapasztalatukkal, tudásukkal a magyar kibontakozást kivánják szolgálni. Másszóval olyan magyarok vagyunk akik ma is követni szeretnénk 1956 patinás jelszavát: “Aki magyar velünk tart!”

Tudjuk, hogy ma nem szavakra, hanem tettekre van szükség. Azt is tudjuk, hogy csak az olyan ember hajlandó tettekre aki optimista, aki hisz abban, hogy nem időpocséklás az amit tesz. A tettekhez tehát hit kell, hit a magyarság, a magyar kultúra erejében, hit abban, hogy lesz megbékélés, lesz összefogás és hit abban is, hogy a kibontakozás, a lelki gyógyulás folyamata már meg is indult, mint azt az alábbi címen látható anyag is igazolja:

Aki további információt kiván szerezni a Magyar Lobbi munkájáról, az ezt a bevezetőt követően talál további tájékoztató anyagot, mint példáúl a New York Timesben megjelent leveleinket.

Amennyiben segíteni kiván a Magyar Lobbi munkájában résztvevők számának növelésében, küldje ki az alábbi mghívónkat barátainak, ismerőseinek:

MEGHÍVÓ A MAGYAR LOBBIBA

– A Magyar Érdekszövetségbe való belépésre

 

A Magyar Lobbi résztvevőinek megemelkedett létszáma miatt áttértünk a Google listára. A létszám növekedésünk egyik oka, hogy egyre több másod vagy harmad generációs, illetve vegyes házasságból származó, magyarúl már nem tudó személy  is belépett csoportunkba. Ezért ezt a meghívót két nyelven írom. Ezen levelemmel tehát meghívom úgy a jelenlegi résztvevőinket, mint az új érdeklődőkettunkba, a Magyar Lobbiba.

 

 Ha Ön fel kiván iratkozni, ahhoz elegendő ha küld egy ÜRES email levelet a következő címre:

 Hungarian-Lobby+subscribe@googlegroups.com

 

Megjegyzem, hogy listánk célja nem a beszélgetés, vitázás és különösen nem a politizálás. Munkánk kizárólag a magyar érdekek szolgálatára szoritkozik oly módon, hogy Önök havonta kapnak egy akció- levelet és abban az esetben, ha egyetértenek annak céljával, úgy résztvesznek az akcióban. Legutolsó, 2O11 áprilisi akció felhivásunkat az alábbi címen olvashatja, s abból egyben képet is kap tevékenységünk mikéntjéről:

 

http://hungaria.org/hal/lobby/index.php?&newsid=1748

  

 

INVITATION TO JOIN THE HUNGARIAN LOBBY -HL

 

Because of the increase in participation the Hungarian Lobby list moved to the Google Groups. I am inviting you to join the Hungarian-Lobby (HL), which is NOT a discussion list, but an action oriented lobby. If you decide to do so, you will receive one monthly call for action, which, if you agree with its goal and suggested method of carrying out the proposed action, you can participate in it. To subscribe to become a participant it is sufficient to send an EMPTY email to: 

 

Hungarian-Lobby+subscribe@googlegroups.com 


In order to get an idea of what a monthly action letter looks like, you can see one (prepared for April, 2O11) at the address below. At this same address, you can read several hundred HL action letters issued during the last decades:

 

http://hungaria.org/hal/lobby/index.php?&newsid=1748

You might also learn about our related efforts in the past at:

 

http://belaliptakpe.com/work-for-hungary/irasaim-a-new-york-timesben-magyarorszagrol/

http://belaliptakpe.com/work-for-hungary/1956-2/

http://belaliptakpe.com/work-for-minority-rights/on-minority-rights-in-the-new-york-times/

http://belaliptakpe.com/protecting-the-environment/work-to-save-the-danube/my-letters-in-the-new-york-times-concerning-the-danube/

http://belaliptakpe.com/work-for-hungary/1956-2/testament-of-the-revolution/

http://belaliptakpe.com/work-for-hungary/1956-2/56-ra-vonatkozo-irasaim-a-new-york-times-ban/

http://belaliptakpe.com/work-for-hungary/az-avh-majd-a-iiiiii-as-belugyesek-tettei/levelem-a-iiiiii-asokrol-a-new-york-times-ban/

http://belaliptakpe.com/energy-related-work/my-letters-in-the-new-york-times-on-energy/

Lipták Béla

http://belaliptakpe.com/

Leave a Reply